• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay Kim Cương 20,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Khang Trần Trúng được 45 kim cương 5 ngày trước
  Hgaig Trúng được 45 kim cương 6 ngày trước
  Hgaig Trúng được 45 kim cương 6 ngày trước
  Hgaig Trúng được 10 kim cương 6 ngày trước
  Hgaig Trúng được 10 kim cương 6 ngày trước
  Hgaig Trúng được 45 kim cương 6 ngày trước
  Hgaig Trúng được 45 kim cương 6 ngày trước
  Hgaig Trúng được 10 kim cương 6 ngày trước
  Thanh Tâm Lê Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước
  Thanh Tâm Lê Trúng được 10 kim cương 1 tuần trước