• Chưa có ai đứng top

Vòng Quay May Mắn Liên Quân 50,000 VNĐ

Play Center Play

Bạn còn lượt quay. • LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

  Tài khoản Giải thưởng Thời gian
  Mai Trung Hiếu Trúng được 50 quân huy 33 phút trước
  Da Gout Blin Trúng được 50 quân huy 1 giờ trước
  Đinh Thị Tiết Trúng được 100 quân huy 2 giờ trước
  Cao Hiền Ni Trúng được 50 quân huy 2 giờ trước
  Nguyễn Văn Đời Trúng được 50 quân huy 3 giờ trước
  Lê Văn Thanh Trúng được 80 quân huy 4 giờ trước
  Hoàng Văn Bông Trúng được 50 quân huy 4 giờ trước
  Vũ Đình Thắng Trúng được 100 quân huy 5 giờ trước
  Lê Thị Huyền Trang Trúng được 80 quân huy 5 giờ trước
  Hoàng Đức Duy Trúng được 100 quân huy 6 giờ trước